e-vraca.com / Застраховане / "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД

гр. Враца, ул. "Баба Йота" №5 (на 50м от сградите на Община Враца и Кулата на Мешчиите)

тел. 092 90 01 60

Вход

Дейност

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Дружеството разполага със собствена пласментна мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД има представителства в над 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД е един от десетте учредители на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи".

През 2007 г. ЕВРОИНС е определено за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2008 г. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД бе обявено за Застраховател на 2009 г. на традиционна церемония "Автомобил на годината".

През 2007 г. ЕВРОИНС е определено за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2008 г. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД бе обявено за Застраховател на 2009 г. на традиционна церемония "Автомобил на годината".

Основен акционер в " Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД е Еврохолд България АД чрез Евроинс Иншурънс Груп АД ( ЕИГ).

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД Враца предлага:

 • Комбинирана застраховка Дом, кола и здраве
 • Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”
 • iCARD EUROINS MASTERCARD
 • Auto CarD: нов продукт на Авто Юнион с партньор Евроинс
 • Каско на МПС > Заместващ автомобил в случай на събитие по застраховка „каско на мпс”
 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Калкулатор застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
 • Имущество
  • имущество на ЕТ
  • юридически лица
  • организации
  • имущество на физически лица
 • Строително-монтажни работи
 • Злополуки
  • Злополука и общо заболяване
  • Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз
  • Злополука на лицата в МПС
  • Задължителна застраховка „Трудова злополука”
  • „Злополука” на кредитополучатели
  • Комбинирана туристическа застраховка „Злополука”
 • Помощ при пътуване
  • Помощ при пътуване
  • Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина (в сила до 15.08.08)
  • Медицински разходи при злополука и заболяване за чужденци
 • Отговорности
  • Отговорност на работодателя
  • Отговорност на туроператора
  • Обща гражданска отговорност
  • Професионалната отговорност на физически и юридически лица при изпълнение на съответната дейност
  • “Гражданска отговорност” при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие
  • Отговорност при извършване на хотелиерска и ресторантьорска дейност
 • Карго
  • Застраховка "Товари по време на превоз"
  • Застраховка "Отговорност на превозвача"
  • Застраховка "Отговорност за митнически задължения"
  • Застраховка "Отговорност на спедитора"
  • Застраховка "Финансова гаранция за достъп до режима ТИР"
 • Селско стопанство
  • Застраховка на селскостопански култури
  • Застраховка на животни
 • Финансови рискове
  • Застраховка "Финансови загуби по лизингови договори"
  • Застраховка "Банкови кредити"
  • Застраховка "Гаранции"
  • Застраховка "Загуба на търговски приход"
 • Плавателни съдове
 • Летателни апарати
euroins
1666 посещения от 9 февруари 2021 г. до сега