e-vraca.com / Здраве / Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца

Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца

гр. Враца бул. "Втори юни" №66

тел. Изпълн. Директор: 092 665 110

Вход

Дейност

Врачанската болница е разкрита през месец септември 1888 год. в частна къща с 40 легла, разпределени в две отделения - мъжко и женско. Първи неин управител е Д-р Светозар Арновлеевич.

Към момента болницата е с разкрити 375 легла и 653 души персонал. Мисията на болницата е да осигури висококачествена и комплексна здравна помощ в диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност, осигуряване на стационарно и амбулаторно лечение, съответстващи на равнището на добрата медицинска практика; да повишава качеството на живот чрез медицинското обслужване, като се използват съвременните постижения в медицината; да осигури равни възможности за лечение на населението в региона; да помогне за непрекъснатото обучение на персонала за усъвършенстване на професионалните им умения; да поддържа и увеличава удовлетвореността на пациентите от оказаната им надеждна и високоспециализирана помощ.

Консултативно - диагностичен блок

Стационарни отделения

посещения от 01.Февруари.2015 до сега