e-vraca.com / Счетоводство / Финансово - Счетоводна къща - "Ива" ЕООД

Финансово - Счетоводна къща - "Ива" ЕООД

гр. Враца ул. "Иванка Ботева" №22, етаж 3, офиси 1, 2, 5

тел. 092 62 04 46

Вход

Дейност

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на аналитични отчети за управлението
 • Попълване на статистически форми и подаване в НСИ
 • Справка-декларация и дневници по ЗДДС следене и възстановяване на ДДС
 • Интрастат и VIES декларации
 • ТРЗ и личен състав
 • Държавно обществено осигуряване (ДОО)
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
 • Здравно осигуряване (ЗО)
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата
 • Изготвяне на оборотна ведомост
 • Изготвяне на разчетно-платежна ведомост
 • Подаване на декларация образец 1 и 6 в НОИ и НАП
 • Подаване на декларации за самоосигуряващи се лица
 • Изготвяне на образци за пенсиониране
 • Внасяне на дължими данъци, акцизи и осигуровки
 • Изготвяне на данъчни декларации за корпорации и физически лица
 • Данъчна защита
 • Консултации по счетоводство, данъци и осигуряване
 • Изготвяне на документи за банкови кредити
посещения от 01.Февруари.2015 до сега