e-vraca.com / Производство / "Йордан Кръстителски - Джордан 2001" ЕООД

"Йордан Кръстителски - Джордан 2001" ЕООД

гр. Враца ул. "Текстилец" №5

тел. 092 64 00 99

Вход

Дейност

Изкупуване и реализация на вторични суровини:

хартиени, пластмасови и стъклени опаковки, черни и цветни метали.

Разделно събиране, извозване и облужване на генерирани отпадъци от опаковки от фирми и предприятия.

724 посещения от 17.юли.2016 до сега