e-vraca.com / Образование / ОУ "Васил Левски" - Враца

ОУ "Васил Левски" - Враца

гр. Враца, ул. жк. "Младост"

тел. 092 62 41 24

Вход

Дейност

Училището е открито на 15.09.1922 година в квартал „Медковец” в частната къща на Иван Н. Минков. То носи името на една от най–обаятелните личности на Възраждането, на най–честните и предани синове на България – Васил Иванов Кунчев (Левски).

На 15 септември 1970 година училището се пренася в нова сграда в квартал „Младост” (настоящата).

На 19 февруари 1972 година училище „Васил Левски” празнува своя половинвековен юбилей. Наградено е с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен.

От 15 септември 1974 година началното училище прераства в основно с 15 паралелки начален и 5 паралелки V и VІІІ клас.

През 1991 година е открита паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство в първи клас.

На 15.09.2002 година ОУ „Васил Левски” отбеляза своята 80–годишнина.

През учебната 2008/2009 година са осъществени дейности по подобряване на МТБ

– подмяна на дограма, външно саниране и боядисване, подмяна на вътрешно осветление, нова абонатна, изолация на покрива – финансиране от Министерството на икономиката и енергетиката–фонд Козлодуй

– изградена е столова - финансиране по ОП „Оптимизация на училищната мрежа”–Община Враца.

ОУ „Васил Левски” спечели и реализира проект "Училище по пантофи" - по този проект са обновени и оборудвани две стаи за децата от първи клас. Тези стаи са предназначени за отдих и занимания по интереси на малките ученици.

посещения от 01.Февруари.2015 до сега