e-vraca.com / Култура / Регионален исторически музей - Враца

Регионален исторически музей - Враца

гр. Враца пл. "Хр. Ботев" №2

тел. 092 62 02 20

Вход

Дейност

Регионален исторически музей - Враца

Регионален исторически музей - Враца има за основна цел и задачи: да издирва, изучава, събира, придобива, съхранява, документира, изследва, опазва, експонира и популяризира културните ценности; научно-изследователска дейност по проблемите на културно-историческото наследство и историческото минало на Враца и Врачанския край.

За реализиране на своите цели и задачи РИМ - Враца организира и провежда научни експедиции, терени археологически проучвания, научни форуми; издава научни и научно-популярни трудове и рекламни материали; реализира временни и постоянни музейни експозиции и изложби.

старинни находки
посещения от 01.Февруари.2015 до сега