e-vraca.com / Здраве / Избор на личен лекар

Избор на личен лекар

Първоначален избор на личен лекар, смяна на личен лекар,

лични лекари с договор със Здравната каса

Вход

Избор на личен лекар

Смяна на личен лекар може да се прави всяка година от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември за хората от един здравен район (община).

Необходими са следните документи:

За лица, навършили 18 години, изборът на нов лекар се извършва от родителите, настойници или попечители. В този случай се вписват и техните лични данни във формуляра.

С тези документи се отива при новоизбрания общопрактикуващ лекар.

Информацията за лекарите със сключен договор със здравната каса


При първоначален избор на общопрактикуващ лекар

Когато нямате личен лекар (не сте избирали до сега ОПЛ и нямате Здравноосигурителна книжка) е необходимо да подготвите следните документи:

За лица, навършили 18 години, изборът на нов лекар се извършва от родителите, настойници или попечители. В този случай се вписват и техните лични данни във формуляра.

С тези документи се отива при новоизбрания общопрактикуващ лекар.

Информацията за лекарите със сключен договор със здравната каса


РИМ-Враца
 

 

 

76 посещения от 1 май 2019 г. до сега